O knihovně

Obecní knihovna ve Lhotě u Vsetína

Obecní knihovna je umístěna v budově OÚ ve Lhotě u Vsetína. Od roku 2000 je knihovnicí Jitka Macková. Dříve pracovala      v knihovně paní Veronika Zárubová, Jindřiška Zelinková, Eliška Urbanová a Dagmar Chmelařová.

Od 1. 1. 2020 lze navštívit knihovnu vždy v pondělí od 15:30 do 18:30 h. 

Vypůjčit si můžete beletrii i naučnou literaturu pro děti a dospělé. Máme přes 2 000 knih. Nové knihy se nakupují 2x za rok.  Na obnovení a doplnění knihovního fondu je ročně vyčleněno z rozpočtu obce 10 000 Kč.

Knihovna úzce spolupracuje s Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně, která během každého roku zasílá 3 výměnné soubory (podzimní, zimní a jarní). Tyto soubory knih jsou zapůjčeny knihovně na 1 rok. Zvyšuje se tak nabídka knih pro čtenáře.

V roce 2005 se knihovna zapojila do programu VISK 3, který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR. Knihovnice zpracovala projekt, který byl odeslán do Prahy. V rámci tohoto projektu se podařilo získat nenávratnou dotaci 50 000 Kč. Dotace byla použita na nákup počítače a nového knihovnického programu. Obecní úřad přikoupil k PC kopírku (s tiskárnou a skenerem), záložní zdroj a snímač čárových kódů. Následovalo kódování a navádění všech knih do nového programu. V roce 2014 získala knihovna z programu VISK 3 další dotaci 13 000 Kč na aktualizaci software.

Úkolem knihovny je pravidelná aktualizace knih a revize knihovního fondu, která probíhá 1x za 4-5 let. Knihovna se zapojuje  do veřejného dění v obci organizováním kulturních a vzdělávacích akcí.

Mezi pravidelné akce patří besedy s cestovateli spojené s promítáním, Pasování prvňáčků na čtenáře, Kreslení broučků v knihovně, Tvořivé dílny a výtvarná soutěž. Obrázky ze soutěží zdobí vstup do obecního úřadu a prostory knihovny. Podílí se také na přípravě akcí obce (Obecní ples, Rybí hody, výstava fotografií atd.). Knihovna výborně spolupracuje se ZŠ Lhota u Vsetína, s Klubem seniorů, s Obecním úřadem ve Lhotě u Vsetína a s kronikářem obce panem  Mgr. J. Goláněm. Každý měsíc zde bývají nešpory, které organizuje paní Naděžda Urbanová a také zde probíhají volby. Naše knihovna je sice malá, ale díky pravidelným nákupům knih zde najdou čtenáři mnoho současných knižních novinek z domova i ze světa.

knihovnice Mgr. J. Macková

Vytvořte si webové stránky zdarma!